Dây curoa máy giặt Electrolux

Liên hệ

Dây curoa máy giặt Electrolux là bộ phận giúp kết nối chuyển động giữa động cơ và puly lồng. Do sự cố nào đó, dây curoa máy giặt bị đứt và bạn cần phải thay thế bằng một chiếc dây curoa mới do Electrolux cung cấp.